Сървърно време:
  • български
  • English

MG (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 190 14 39 236,037,472 Magic Gladiator Arena 28 39
2 345 12 36 134,367,212 Magic Gladiator Arena 13 39
3 339 12 36 188,835,925 Magic Gladiator Arena 52 44
4 307 12 11 37,705,928 Magic Gladiator Arena 11 40
5 400 11 15 242,744,591 Magic Gladiator Noria 171 114
6 368 11 22 86,360,604 Magic Gladiator Noria 174 101
7 381 10 37 1,293,860 Magic Gladiator Arena 58 118
8 353 10 11 444,224,079 Magic Gladiator Arena 63 113
9 305 7 11 10,229,905 Magic Gladiator Arena 30 92
10 327 6 4 777,740,260 Magic Gladiator Icarus 53 122
11 337 5 7 12,400,747 Magic Gladiator Arena 29 67
12 286 5 6 91,149,848 Magic Gladiator Arena 54 43
13 360 4 6 232,883 Magic Gladiator Noria 173 115
14 357 4 11 82,550,794 Magic Gladiator Lorencia 125 127
15 346 4 11 23,610,316 Magic Gladiator Lost Tower 84 176
16 150 4 1 163,730,521 Magic Gladiator Arena 47 113
17 95 1 3 133,952,468 Magic Gladiator Lorencia 121 123
18 1 1 3 70,411,691 Magic Gladiator Lorencia 146 111
19 350 0 0 6,536,037 Magic Gladiator Tarkan 199 60
20 304 0 3 20,952,046 Magic Gladiator Lost Tower 129 46
21 304 0 2 7,994,166 Magic Gladiator Arena 48 80
22 215 0 1 17,196,557 Magic Gladiator Lorencia 123 123
23 214 0 2 10,842,750 Magic Gladiator Atlans 216 51
24 206 0 3 9,008,143 Magic Gladiator Noria 176 97
25 194 0 2 12,690,930 Magic Gladiator Lost Tower 55 91
26 188 0 2 4,227,436 Magic Gladiator Davias 216 54
27 186 0 2 34,560,235 Magic Gladiator Lost Tower 199 73
28 155 0 1 14,462,821 Magic Gladiator Noria 174 97
29 150 0 0 78,251,491 Magic Gladiator Davias 220 215
30 129 0 1 4,375,981 Magic Gladiator Noria 174 97
31 114 0 0 427,699 Magic Gladiator Lost Tower 201 76
32 103 0 2 3,592,106 Magic Gladiator Lorencia 147 143
33 91 0 2 3,083,649 Magic Gladiator Davias 229 229
34 12 0 2 2,773,131 Magic Gladiator Lorencia 123 123
35 11 0 1 82,492,486 Magic Gladiator Lorencia 123 123
36 9 0 0 3,431 Magic Gladiator Lorencia 148 111
37 7 0 1 1,030 Magic Gladiator Lorencia 147 142
38 7 0 0 97,306 Magic Gladiator Lorencia 146 141
39 7 0 0 1,207 Magic Gladiator Lorencia 146 144
40 6 0 0 148,032 Magic Gladiator Lorencia 147 109
41 6 0 1 0 Magic Gladiator Lorencia 146 141
42 6 0 1 4,433 Magic Gladiator Lorencia 135 125
43 5 0 0 2,972,554 Magic Gladiator Lorencia 142 119
44 2 0 0 2,226 Magic Gladiator Lorencia 145 111
45 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
46 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 135 129
47 1 0 0 2,374,987 Magic Gladiator Lorencia 125 129
48 1 0 0 1,579,275 Magic Gladiator Lorencia 147 111
49 1 0 0 32,694,690 Magic Gladiator Lorencia 147 110
50 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 149 111