Сървърно време:
  • български
  • English

Куестове (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 400 40 53 939,746,627 Magic Gladiator Kalima 6 71 21
2 400 40 53 1,897,924,983 Soul Master Land of Trial 187 182
3 400 40 53 1,376,314,652 Soul Master Kalima 6 34 101
4 400 40 52 781,275,828 Muse Elf Arena 68 76
5 400 40 51 25,791,398 Muse Elf Atlans 62 155
6 384 40 51 415,980,550 Soul Master Lorencia 123 122
7 400 40 51 179,785,079 Magic Gladiator Lost Tower 200 74
8 400 40 51 731,002,503 Muse Elf Lorencia 142 115
9 400 40 51 392,596,833 Blade Knight Atlans 21 18
10 400 40 51 1,721,886,580 Soul Master Lorencia 134 128
11 400 40 51 186,271,479 Soul Master Arena 56 118
12 400 40 51 300,186,026 Blade Knight Arena 22 8
13 369 39 48 446,840,672 Muse Elf Lorencia 136 126
14 269 37 48 709,602,216 Soul Master Lost Tower 198 75
15 400 40 48 109,548,007 Muse Elf Lorencia 133 127
16 394 40 48 33,568,544 Blade Knight Arena 14 54
17 342 37 48 179,804,332 Muse Elf Arena 28 84
18 400 40 48 61,244,274 Magic Gladiator Kalima 6 26 25
19 400 40 47 48,672,173 Muse Elf Atlans 84 11
20 400 40 47 966,620,271 Soul Master Atlans 115 12
21 400 40 42 472,887,451 Muse Elf Atlans 65 156
22 400 40 41 1,999,517,907 Blade Knight Lorencia 134 125
23 386 38 41 802,912,799 Soul Master Lorencia 122 128
24 400 40 41 998,800,895 Magic Gladiator Icarus 92 58
25 400 30 39 475,904,351 Blade Knight Lorencia 126 123
26 350 22 39 63,647,536 Soul Master Lorencia 134 117
27 314 39 39 400,537,321 Soul Master Kalima 6 30 51
28 400 40 39 42,771,681 Soul Master Atlans 62 154
29 400 40 39 516,494,009 Soul Master Noria 177 97
30 302 19 39 304,386,691 Magic Gladiator Lorencia 135 130
31 400 40 39 122,165,441 Soul Master Noria 177 95
32 396 25 39 8,955,354 Muse Elf Icarus 32 24
33 400 40 39 378,749,027 Soul Master Lorencia 147 129
34 400 40 39 550,957,372 Soul Master Arena 57 118
35 372 35 38 559,299,475 Dark Lord Lorencia 121 123
36 225 38 37 46,798,299 Blade Knight Icarus 58 147
37 120 29 37 39,832,562 Muse Elf Lost Tower 7 102
38 393 40 37 38,143,970 Soul Master Arena 10 42
39 400 40 37 133,165,663 Magic Gladiator Tarkan 192 76
40 400 40 37 64,720,776 Blade Knight Lorencia 121 132
41 400 40 37 86,695,619 Magic Gladiator Davias 33 205
42 314 24 36 2,019,345 Blade Knight Noria 172 102
43 66 16 36 159,245,974 Blade Knight Davias 218 48
44 350 35 36 719,661,080 Soul Master Lorencia 144 121
45 400 15 36 627,951,519 Magic Gladiator Arena 57 112
46 158 34 36 333,781,769 Magic Gladiator Lost Tower 7 102
47 342 11 36 35,106,753 Soul Master Arena 67 74
48 382 10 35 869,970,312 Muse Elf Noria 184 116
49 249 34 35 428,706,469 Blade Knight Lost Tower 191 101
50 225 38 35 5,406,409 Muse Elf Icarus 56 143