Сървърно време:

Гласувай за кредити

XTREMETOP100 10 GoblinPoint
TOPG 10 GoblinPoint
GTOP100 10 GoblinPoint
MMOHUB 5 GoblinPoint
Гласувай от различни IP-та (мобилна мрежа или VPN например), за да вземеш повече кредити. Максималният брой гласувания на сайт (за 1 акаунт) е 2. Позволено е по 1 гласуване на сайт (за всяко IP).