Сървърно време:

Търг в реално време

Sonic Blade
Sonic Blade Additional Damage +8

Валута

Gold Medal Gold Medal

Твоят залог

Непечелившите залози ще бъдат възстановени.

Залози

Все още няма залози. Защо не направиш първия?

История

# Предмет Печеливш Залог Валута Време
1 Sonic Blade Gold Medal току-що
2 Cyclone Sword Firecracker току-що
3 Divine Sword of Archangel Silver Medal току-що
4 Sword of Salamander Heart of love току-що
5 Heliacal Sword Jewel of Chaos току-що
6 Legendary Sword Jewel of Chaos току-що
7 Legendary Sword Box of Luck току-що
8 Serpent Sword Firecracker току-що
9 Sword Breaker Firecracker току-що
10 Holly Storm Claws Gold Medal току-що
11 Heliacal Sword Jewel of Guardian току-що
12 Rune Blade Firecracker току-що
13 Rapier Heart of love току-що
14 Explosion Blade Jewel of Creation току-що
15 Rune Bastard Sword Heart of love току-що
16 Sword Breaker Jewel of Creation току-що
17 Short Sword Jewel of Creation току-що
18 Daybreak Jewel of Chaos току-що
19 Sword Breaker Silver Medal току-що
20 Thunder Blade Gold Medal току-що
21 Short Sword Jewel of Guardian току-що
22 Rune Bastard Sword Silver Medal току-що
23 Bone Blade Jewel of Harmony току-що
24 Double Blade Jewel of Creation току-що
25 Phoenix Soul Star Firecracker току-що
26 Asura Box of Luck току-що
27 Gladius Firecracker току-що
28 Serpent Sword Jewel of Guardian току-що
29 Legendary Sword Jewel of Guardian току-що
30 Falchion Firecracker току-що
31 Sword of Salamander Jewel of Guardian току-що
32 Dark Reign Blade Box of Luck току-що
33 Phoenix Soul Star Silver Medal току-що
34 Piercing Glove Gold Medal току-що
35 Pandora Pick Two-Handed Firecracker току-що
36 Bone Blade Heart of love току-що
37 Knight Blade Jewel of Harmony току-що
38 Dark Breaker Jewel of Creation току-що
39 Lighting Sword Jewel of Creation току-що
40 Phoenix Soul Star Heart of love току-що
41 Legendary Sword Silver Medal току-що
42 Heliacal Sword Jewel of Harmony току-що
43 Sacred Glove-J Jewel of Creation току-що
44 Flameberge Jewel of Harmony току-що
45 Holly Storm Claws Jewel of Harmony току-що
46 Piercing Glove Jewel of Creation току-що
47 Sword of Assassin Gold Medal току-що
48 Sacred Glove Box of Luck току-що