Сървърно време:

Търг в реално време

Divine Sword of Archangel
Divine Sword of Archangel Additional Damage +8

Валута

Jewel of Harmony Jewel of Harmony

Твоят залог

Непечелившите залози ще бъдат възстановени.

Залози

Все още няма залози. Защо не направиш първия?

История

# Предмет Печеливш Залог Валута Време
1 Divine Sword of Archangel Jewel of Harmony току-що
2 Light Saber Gold Medal току-що
3 Cyclone Sword Silver Medal току-що
4 Phoenix Soul Star Silver Medal току-що
5 Holly Storm Claws Jewel of Chaos току-що
6 Rapier Box of Luck току-що
7 Lighting Sowrd-J Gold Medal току-що
8 Pandora Pick Two-Handed Box of Luck току-що
9 Thunder Blade Silver Medal току-що
10 Sacred Glove-J Jewel of Harmony току-що
11 Bone Blade Heart of love току-що
12 Pandora Pick Two-Handed Box of Luck току-що
13 Knight Blade Silver Medal току-що
14 Piercing Glove Jewel of Guardian току-що
15 Rune Blade Heart of love току-що
16 Dark Reign Blade Heart of love току-що
17 Daybreak Jewel of Harmony току-що
18 Explosion Blade Jewel of Creation току-що
19 Sonic Blade Gold Medal току-що
20 Cyclone Sword Firecracker току-що
21 Divine Sword of Archangel Silver Medal току-що
22 Sword of Salamander Heart of love току-що
23 Heliacal Sword Jewel of Chaos току-що
24 Legendary Sword Jewel of Chaos току-що
25 Legendary Sword Box of Luck току-що
26 Serpent Sword Firecracker току-що
27 Sword Breaker Firecracker току-що
28 Holly Storm Claws Gold Medal току-що
29 Heliacal Sword Jewel of Guardian току-що
30 Rune Blade Firecracker току-що
31 Rapier Heart of love току-що
32 Explosion Blade Jewel of Creation току-що
33 Rune Bastard Sword Heart of love току-що
34 Sword Breaker Jewel of Creation току-що
35 Short Sword Jewel of Creation току-що
36 Daybreak Jewel of Chaos току-що
37 Sword Breaker Silver Medal току-що
38 Thunder Blade Gold Medal току-що
39 Short Sword Jewel of Guardian току-що
40 Rune Bastard Sword Silver Medal току-що
41 Bone Blade Jewel of Harmony току-що
42 Double Blade Jewel of Creation току-що
43 Phoenix Soul Star Firecracker току-що
44 Asura Box of Luck току-що
45 Gladius Firecracker току-що
46 Serpent Sword Jewel of Guardian току-що
47 Legendary Sword Jewel of Guardian току-що
48 Falchion Firecracker току-що
49 Sword of Salamander Jewel of Guardian току-що
50 Dark Reign Blade Box of Luck току-що