Сървърно време:

Търг в реално време

Daybreak
Daybreak Additional Damage +8

Валута

Gold Medal Gold Medal

Твоят залог

Непечелившите залози ще бъдат възстановени.

Залози

Все още няма залози. Защо не направиш първия?

История

# Предмет Печеливш Залог Валута Време
1 Daybreak Gold Medal току-що
2 Dark Reign Blade Jewel of Guardian току-що
3 Daybreak Gold Medal току-що
4 Rune Bastard Sword Silver Medal току-що
5 Sword Breaker Jewel of Creation току-що
6 Explosion Blade Firecracker току-що
7 Rune Bastard Sword Heart of love току-що
8 Rune Bastard Sword Gold Medal току-що
9 Dark Reign Blade Jewel of Harmony току-що
10 Sword of Salamander Jewel of Chaos току-що
11 Falchion Jewel of Guardian току-що
12 Holly Storm Claws Jewel of Guardian току-що
13 Sacred Glove-J Jewel of Harmony току-що
14 Dark Breaker Jewel of Guardian току-що
15 Heliacal Sword Heart of love току-що
16 Asura Jewel of Chaos току-що
17 Katana Jewel of Chaos току-що
18 Pandora Pick Two-Handed Jewel of Creation току-що
19 Daybreak Gold Medal току-що
20 Rune Bastard Sword Firecracker току-що
21 Gladius Jewel of Harmony току-що
22 Asura Box of Luck току-що
23 Rapier Firecracker току-що
24 Pandora Pick Two-Handed Jewel of Chaos току-що
25 Phoenix Soul Star Firecracker току-що
26 Holly Storm Claws Jewel of Harmony току-що
27 Piercing Glove Jewel of Harmony току-що
28 Gladius Gold Medal току-що
29 Daybreak Heart of love току-що
30 Knight Blade Box of Luck току-що
31 Sonic Blade Jewel of Harmony току-що
32 Rune Bastard Sword Heart of love току-що
33 Dark Reign Blade Box of Luck току-що
34 Sword Breaker Jewel of Harmony току-що
35 Sonic Blade Jewel of Creation току-що
36 Sword Breaker Silver Medal току-що
37 Katana Jewel of Chaos току-що
38 Rune Blade Box of Luck току-що
39 Serpent Sword Gold Medal току-що
40 Lighting Sowrd-J Box of Luck току-що
41 Bone Blade Jewel of Harmony току-що
42 Rune Blade Jewel of Chaos току-що
43 Heliacal Sword Jewel of Harmony току-що
44 Divine Sword of Archangel Heart of love току-що
45 Cyclone Sword Box of Luck току-що
46 Gladius Heart of love току-що
47 Sword of Assassin Jewel of Harmony току-що
48 Falchion Jewel of Chaos току-що
49 Sword of Assassin Gold Medal току-що
50 Rune Bastard Sword Gold Medal току-що