Сървърно време:

Онлайн герои (Високи към Ниски)

# Име ЛевелmL Ресети Клас Влязъл Карта
1 4000 13 Muse Elf току-що Lorencia 134 126
2 4000 14 Soul Master току-що Lorencia 132 128