Сървърно време:
  • български
  • English

Онлайн герои (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Клас Влязъл Карта
1 342 20 Soul Master току-що Arena 1 10
2 1 1 Magic Gladiator току-що Lorencia 144 140
3 373 40 Blade Knight току-що Arena 29 116
4 365 40 Muse Elf току-що Arena 29 113
5 366 40 Magic Gladiator току-що Arena 15 55
6 342 37 Muse Elf току-що Arena 28 84
7 264 3 Soul Master току-що Arena 78 94
8 337 36 Muse Elf току-що Arena 13 92
9 261 40 Soul Master току-що Arena 46 75
10 335 0 Blade Knight току-що Arena 47 79
11 316 3 Blade Knight току-що Lorencia 146 141
12 340 26 Blade Knight току-що Arena 11 40
13 344 17 Blade Knight току-що Davias 202 49
14 360 16 Soul Master току-що Arena 20 114
15 346 0 Blade Knight току-що Arena 20 116
16 400 40 Muse Elf току-що Lorencia 134 130
17 334 40 Muse Elf току-що Lorencia 135 129
18 335 0 Dark Knight току-що Arena 49 55
19 395 40 Blade Knight току-що Lost Tower 83 114
20 10 0 Dark Wizard току-що Lorencia 145 140
21 328 2 Soul Master току-що Arena 32 84
22 318 20 Blade Knight току-що Arena 52 42
23 337 13 Blade Knight току-що Icarus 52 123
24 366 40 Blade Knight току-що Arena 51 44
25 344 19 Soul Master току-що Davias 201 40
26 352 1 Soul Master току-що Lost Tower 202 108
27 394 40 Blade Knight току-що Arena 14 54
28 394 40 Magic Gladiator току-що Arena 15 56
29 348 0 Soul Master току-що Arena 30 68
30 333 8 Blade Knight току-що Arena 30 53
31 302 19 Magic Gladiator току-що Lorencia 135 130
32 338 3 Blade Knight току-що Arena 30 36
33 400 40 Blade Knight току-що Lorencia 140 125
34 359 19 Soul Master току-що Arena 67 74
35 358 40 Soul Master току-що Arena 12 74
36 400 40 Blade Knight току-що Lorencia 148 112
37 347 27 Muse Elf току-що Icarus 58 143
38 389 40 Dark Lord току-що Arena 76 104
39 322 4 Dark Lord току-що Arena 21 117
40 350 35 Soul Master току-що Lorencia 144 121
41 346 7 Muse Elf току-що Arena 27 70
42 358 40 Blade Knight току-що Arena 15 57
43 320 40 Blade Knight току-що Icarus 73 47
44 400 40 Soul Master току-що Noria 175 95
45 343 2 Soul Master току-що Arena 29 68
46 322 29 Muse Elf току-що Icarus 32 127
47 327 40 Blade Knight току-що Icarus 54 123
48 348 19 Soul Master току-що Arena 29 70
49 291 17 Soul Master току-що Icarus 58 163
50 177 0 Dark Wizard току-що Lost Tower 202 105