Сървърно време:

Онлайн герои (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Клас Влязъл Карта
1 400 42 Magic Gladiator току-що Arena 56 5
2 400 42 Blade Knight току-що Arena 59 2
3 400 42 Muse Elf току-що Arena 60 7
4 342 23 Muse Elf току-що Icarus 9 26
5 395 42 Magic Gladiator току-що Arena 56 25
6 395 42 Muse Elf току-що Arena 57 25
7 395 42 Blade Knight току-що Arena 57 24
8 351 42 Soul Master току-що Lorencia 145 140
9 400 40 Muse Elf току-що Lorencia 140 140
10 318 43 Soul Master току-що Arena 18 8