Сървърно време:

Онлайн герои (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Клас Влязъл Карта
1 400 27 Magic Gladiator току-що Lorencia 140 125
2 350 16 Blade Knight току-що Lorencia 139 125
3 350 0 Soul Master току-що Arena 58 25
4 322 23 Blade Knight току-що Lorencia 130 124
5 400 27 Dark Lord току-що Lorencia 142 125
6 342 22 Muse Elf току-що Arena 56 24
7 333 5 Blade Knight току-що Arena 44 97
8 371 27 Soul Master току-що Lorencia 132 128
9 367 27 Blade Knight току-що Lorencia 132 129
10 368 27 Muse Elf току-що Lorencia 132 130
11 350 25 Soul Master току-що Arena 24 8
12 325 28 Soul Master току-що Arena 10 39
13 320 28 Muse Elf току-що Arena 10 38
14 337 28 Magic Gladiator току-що Icarus 210 230
15 332 28 Dark Lord току-що Kalima 6 35 101
16 326 28 Soul Master току-що Arena 12 39
17 318 28 Muse Elf току-що Arena 13 42
18 328 28 Magic Gladiator току-що Arena 58 5
19 306 27 Muse Elf току-що Arena 77 93
20 286 28 Soul Master току-що Icarus 208 230
21 391 27 Muse Elf току-що Lorencia 96 160
22 307 28 Dark Lord току-що Arena 11 92
23 297 28 Soul Master току-що Icarus 210 231
24 330 9 Soul Master току-що Arena 13 25
25 202 18 Soul Master току-що Tarkan 85 131
26 193 28 Blade Knight току-що Tarkan 143 60
27 207 28 Dark Lord току-що Arena 71 50
28 173 25 Dark Lord току-що Lost Tower 203 103
29 14 28 Soul Master току-що Lorencia 134 171
30 400 27 Soul Master току-що Lorencia 139 140
31 1 27 Muse Elf току-що Noria 185 122