Сървърно време:
  • български
  • English

MG (Ниски към Високи)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 143 136
2 1 0 0 1 Magic Gladiator Lorencia 138 116
3 1 0 1 10,000,000 Magic Gladiator Lorencia 124 125
4 1 0 0 997,464 Magic Gladiator Lorencia 142 121
5 1 0 1 59,094 Magic Gladiator Lorencia 147 112
6 1 0 1 4,272,539 Magic Gladiator Lorencia 146 129
7 1 0 1 399,283 Magic Gladiator Lorencia 142 116
8 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 152 130
9 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 146 141
10 1 0 0 1,579,260 Magic Gladiator Lorencia 147 112
11 1 0 0 2,374,987 Magic Gladiator Lorencia 149 112
12 1 0 0 33,194,046 Magic Gladiator Lorencia 146 111
13 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 145 135
14 1 0 1 1,999,997 Magic Gladiator Lorencia 122 123
15 1 0 0 24,993 Magic Gladiator Lorencia 127 126
16 1 0 0 265,579 Magic Gladiator Lorencia 145 140
17 1 0 0 19,999,987 Magic Gladiator Lorencia 122 123
18 1 0 0 19,723,100 Magic Gladiator Lorencia 121 123
19 1 0 0 21 Magic Gladiator Lorencia 144 127
20 1 0 0 650,487 Magic Gladiator Lorencia 147 141
21 1 0 0 491,992 Magic Gladiator Lorencia 147 112
22 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
23 1 0 0 30 Magic Gladiator Lorencia 135 130
24 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
25 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
26 1 0 0 79,383 Magic Gladiator Lorencia 121 123
27 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
28 1 0 1 2,176,325 Magic Gladiator Lorencia 147 111
29 1 0 1 2,415,879 Magic Gladiator Lorencia 147 112
30 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 148 119
31 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 150 140
32 1 0 1 0 Magic Gladiator Lorencia 123 123
33 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 136 117
34 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 182 128
35 1 0 0 751,767 Magic Gladiator Lorencia 147 113
36 1 0 1 77,273 Magic Gladiator Lorencia 135 125
37 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 146 141
38 2 0 0 4,580,287 Magic Gladiator Lorencia 148 140
39 5 0 0 2,972,554 Magic Gladiator Lorencia 132 131
40 6 0 0 2,000,000,000 Magic Gladiator Lorencia 147 110
41 6 0 1 4,428 Magic Gladiator Lorencia 123 123
42 6 0 1 1,088,439 Magic Gladiator Lorencia 146 138
43 6 0 1 0 Magic Gladiator Lorencia 146 141
44 7 0 0 97,306 Magic Gladiator Lorencia 146 141
45 7 0 1 1,030 Magic Gladiator Lorencia 147 142
46 7 0 0 1,207 Magic Gladiator Lorencia 146 144
47 9 0 0 3,407 Magic Gladiator Lorencia 147 111
48 11 0 1 82,492,486 Magic Gladiator Lorencia 126 126
49 91 0 2 3,083,649 Magic Gladiator Davias 229 229
50 103 0 2 3,592,106 Magic Gladiator Lorencia 147 143