Сървърно време:
  • български
  • English

Blood Castle

Devil Square

Blood Castle 2 (Високи към Ниски)

# Име Точки Левел Ресети Клас
1 3,000 350 15 Soul Master
2 2,000 351 15 Muse Elf
3 1,600 357 15 Soul Master
4 1,500 308 12 Magic Gladiator
5 1,000 328 9 Soul Master
6 1,000 337 4 Blade Knight
7 1,000 400 15 Soul Master
8 1,000 335 10 Muse Elf
9 1,000 365 15 Soul Master
10 800 304 10 Muse Elf
11 700 400 15 Soul Master
12 600 248 11 Soul Master
13 600 398 15 Magic Gladiator
14 -300 360 9 Blade Knight