Сървърно време:
  • български
  • English

Blood Castle

Devil Square

Blood Castle 1 (Високи към Ниски)

# Име Точки Левел Ресети Клас
1 1,000 309 11 Soul Master
2 1,000 173 13 Soul Master
3 300 298 12 Muse Elf
4 -300 353 12 Blade Knight