Сървърно време:
  • български
  • English

DL (Високи към Ниски)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 400 15 11 628,294,171 Dark Lord Lorencia 145 140
2 400 15 37 169,398,236 Dark Lord Lorencia 122 128
3 400 15 7 552,100,611 Dark Lord Davias 212 49
4 400 15 3 434,357,070 Dark Lord Arena 70 114
5 400 15 5 13,731,859 Dark Lord Lorencia 123 125
6 398 15 8 82,149,349 Dark Lord Arena 13 23
7 397 15 6 69,943,412 Dark Lord Icarus 56 144
8 362 15 1 62,497,196 Dark Lord Arena 10 95
9 335 14 6 8,456,538 Dark Lord Icarus 32 26
10 291 14 3 114,126,994 Dark Lord Icarus 33 23
11 351 13 11 6,539,929 Dark Lord Lorencia 139 119
12 370 12 13 2,113,803 Dark Lord Lorencia 125 124
13 241 9 1 1,591,617,209 Dark Lord Arena 78 17
14 374 6 2 10,853,793 Dark Lord Lorencia 130 125
15 364 5 3 60,813,390 Dark Lord Arena 11 97
16 316 5 11 2,025,872 Dark Lord Arena 39 37
17 365 4 0 1,417,007,547 Dark Lord Noria 176 108
18 193 4 2 162,293,970 Dark Lord Tarkan 197 58
19 391 3 9 2,351,525 Dark Lord Lorencia 125 130
20 283 3 8 182,710,842 Dark Lord Lorencia 122 124
21 50 3 3 5,883,470 Dark Lord Lorencia 138 131
22 327 2 5 127,375,790 Dark Lord Arena 30 85
23 267 2 4 5,183,908 Dark Lord Arena 50 114
24 348 1 0 3,449,554 Dark Lord Arena 48 42
25 323 1 2 8,374,285 Dark Lord Arena 56 84
26 280 1 1 25,356,706 Dark Lord Arena 81 104
27 322 0 2 24,254,875 Dark Lord Noria 174 98
28 319 0 2 16,076,135 Dark Lord Arena 83 94
29 306 0 3 202,132,224 Dark Lord Arena 76 108
30 222 0 3 4,418,371 Dark Lord Lost Tower 199 73
31 205 0 0 4,823,965 Dark Lord Lost Tower 56 91
32 147 0 2 377,210 Dark Lord Lost Tower 205 78
33 133 0 0 3,843,180 Dark Lord Atlans 16 24
34 129 0 1 12,521,701 Dark Lord Atlans 20 17
35 125 0 0 6,332,336 Dark Lord Noria 177 99
36 122 0 0 15,842,047 Dark Lord Lorencia 133 124
37 106 0 2 10,314,831 Dark Lord Lorencia 123 123
38 101 0 2 1,077,810,330 Dark Lord Noria 173 96
39 89 0 1 5,264,935 Dark Lord Lorencia 132 121
40 69 0 0 9,093,194 Dark Lord Lorencia 132 133
41 49 0 1 5,029,306 Dark Lord Lorencia 124 126
42 48 0 0 143,151 Dark Lord Noria 172 97
43 11 0 2 4,128,436 Dark Lord Lorencia 124 125
44 11 0 1 1,260,635 Dark Lord Lorencia 124 125
45 9 0 0 1,617,304 Dark Lord Lorencia 147 110
46 6 0 0 29,792,220 Dark Lord Lorencia 123 123
47 6 0 0 33,934,105 Dark Lord Lorencia 124 124
48 6 0 0 14,471,644 Dark Lord Lorencia 179 127
49 6 0 0 835 Dark Lord Lorencia 146 144
50 6 0 0 17,614 Dark Lord Lorencia 147 111