Сървърно време:

DL (Високи към Ниски)

# Име ЛевелmL Ресети Куест Zen Клас Карта
1 400180 80 0 388,536,083 Lord Emperor Lorencia 124 128
2 400180 80 8 119,971,011 Lord Emperor Lorencia 145 140
3 400170 70 1 1,797,505,419 Lord Emperor Lorencia 124 124
4 400160 59 8 1,671,379,081 Lord Emperor Arena 24 11
5 400250 51 6 1,685,258,200 Lord Emperor Arena 57 6
6 400112 40 1 1,253,933,458 Lord Emperor Arena 9 9
7 400140 40 0 108,673,557 Lord Emperor Noria 173 126
8 29384 31 0 1,186,224,916 Lord Emperor Arena 57 25
9 400120 30 1 1,999,998,000 Lord Emperor Lorencia 147 109
10 39332 30 0 289,592,734 Lord Emperor Arena 15 57
11 4000 24 1 1,284,285,135 Dark Lord Lorencia 130 134
12 400101 22 0 114,681,503 Lord Emperor Arena 59 26
13 400120 20 0 1,996,843,040 Lord Emperor Arena 11 78
14 4000 17 5 704,563,530 Dark Lord Arena 88 33
15 400145 14 1 2,000,000,000 Lord Emperor Arena 66 86
16 3430 13 1 111,425,001 Dark Lord Lorencia 124 128
17 4001 12 0 1,008,000 Lord Emperor Lorencia 146 144
18 3990 11 2 1,315,311,968 Dark Lord Arena 57 25
19 4000 10 0 20,000,000 Dark Lord Lorencia 122 127
20 40081 10 0 1,995,233,900 Lord Emperor Lost Tower 54 90
21 2770 10 0 193,608,120 Dark Lord Lost Tower 6 100
22 2090 10 0 1,632,655,504 Dark Lord Arena 56 118
23 2330 1 0 17,939,150 Dark Lord Arena 21 9
24 4000 0 0 1,999,439,884 Dark Lord Arena 15 54
25 2750 0 0 57,342,943 Dark Lord Arena 48 82
26 2550 0 27,907,932 Dark Lord Arena 47 113
27 710 0 0 1,994,977,529 Dark Lord Lorencia 121 123
28 590 0 0 1,999,993,340 Dark Lord Arena 51 119
29 440 0 0 1,620,830 Dark Lord Lorencia 123 124
30 310 0 0 52,847 Dark Lord Lorencia 146 144
31 220 0 0 105,354 Dark Lord Lorencia 147 110
32 40 0 0 0 Lord Emperor Lorencia 165 129
33 10 0 0 1,999,989 Dark Lord Lorencia 121 123
34 10 0 0 41,817 Dark Lord Lorencia 122 123
35 10 0 0 100,041,796 Dark Lord Lorencia 146 144
36 10 0 0 849,175 Dark Lord Lorencia 123 123
37 10 0 0 23,216 Dark Lord Lorencia 123 122
38 10 0 0 1,264,320 Dark Lord Lorencia 122 123
39 10 0 0 41,789 Dark Lord Lorencia 146 144
40 10 0 0 41,827 Dark Lord Lorencia 123 123
41 10 0 0 1,408,265 Dark Lord Lorencia 123 124
42 10 0 0 726,559 Dark Lord Lorencia 123 122
43 10 0 0 42,878 Dark Lord Lorencia 146 109
44 10 0 0 41,824 Dark Lord Lorencia 148 141
45 10 0 0 120,267 Dark Lord Lorencia 122 123
46 10 0 0 0 Dark Lord Lorencia 146 144