Сървърно време:
  • български
  • English

DL (Ниски към Високи)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 1 0 0 16,994 Dark Lord Lorencia 122 123
2 1 0 0 1,252,761 Dark Lord Lorencia 124 126
3 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 146 111
4 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 147 141
5 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 144 139
6 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 149 118
7 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 137 125
8 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 127 125
9 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 132 131
10 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 182 128
11 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 182 128
12 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 182 128
13 1 0 0 575,272 Dark Lord Lorencia 145 111
14 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 123 125
15 1 0 0 470,795 Dark Lord Lorencia 124 130
16 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 146 142
17 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 182 128
18 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 147 143
19 1 0 0 999,980 Dark Lord Lorencia 137 130
20 1 0 0 19,999,956 Dark Lord Lorencia 138 121
21 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 141 118
22 1 0 0 331,968 Dark Lord Lorencia 132 142
23 1 0 0 0 Dark Lord Lorencia 131 123
24 1 0 0 1,997 Dark Lord Lorencia 132 122
25 1 0 1 28,000,972 Dark Lord Lorencia 145 129
26 1 0 0 1,542,031 Dark Lord Lorencia 148 144
27 2 0 1 833,484 Dark Lord Lorencia 137 135
28 5 0 1 2,108 Dark Lord Lorencia 146 144
29 6 0 0 17,614 Dark Lord Lorencia 147 111
30 6 0 0 835 Dark Lord Lorencia 146 144
31 6 0 0 29,792,220 Dark Lord Lorencia 123 123
32 6 0 0 33,934,105 Dark Lord Lorencia 124 124
33 6 0 0 14,471,644 Dark Lord Lorencia 179 127
34 9 0 0 1,617,304 Dark Lord Lorencia 147 110
35 11 0 1 1,260,635 Dark Lord Lorencia 124 125
36 11 0 2 4,128,436 Dark Lord Lorencia 124 125
37 48 0 0 143,151 Dark Lord Noria 172 97
38 49 0 1 5,029,306 Dark Lord Lorencia 124 126
39 69 0 0 9,093,194 Dark Lord Lorencia 132 133
40 89 0 1 5,264,935 Dark Lord Lorencia 132 121
41 101 0 2 1,077,810,330 Dark Lord Noria 173 96
42 106 0 2 10,314,831 Dark Lord Lorencia 123 123
43 122 0 0 15,842,047 Dark Lord Lorencia 133 124
44 125 0 0 6,332,336 Dark Lord Noria 177 99
45 129 0 1 12,521,701 Dark Lord Atlans 20 17
46 133 0 0 3,843,180 Dark Lord Atlans 16 24
47 147 0 2 377,210 Dark Lord Lost Tower 205 78
48 205 0 0 4,823,965 Dark Lord Lost Tower 56 91
49 222 0 3 4,418,371 Dark Lord Lost Tower 199 73
50 306 0 3 202,132,224 Dark Lord Arena 76 108