Server time: 12.12.2018 06:10

Zen (Low to High)

# Name Level Resets Zen Class Map
1 Scary 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 125 128
2 Atoli 1 0 0 Fairy Elf Noria 172 123
3 SOLO 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 142 124
4 KurviBelo 58 0 0 Fairy Elf Lorencia 146 111
5 BabyBeasT 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
6 DangeR 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
7 Skaarj 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
8 Arrow 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
9 Aira 5 0 0 Fairy Elf Noria 170 87
10 MS13 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 123 113
11 merteka 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
12 mupolice 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
13 EBANARED 1 0 0 Fairy Elf Noria 172 99
14 Venom 1 0 0 Dark Knight Lorencia 146 111
15 Jewels 1 0 0 Dark Knight Lorencia 136 125
16 Drogan 1 0 0 Dark Lord Lorencia 145 132
17 Spawn 1 0 0 Dark Knight Lorencia 146 140
18 muleto 1 0 0 Dark Knight Lorencia 141 118
19 KO4A 1 0 0 Dark Knight Lorencia 124 127
20 sssss 1 0 0 Dark Knight Lorencia 122 126
21 Stare1shin 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
22 Soul 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
23 Life 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
24 Chaos 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
25 Creation 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
26 Bless 1 0 0 Dark Knight Lorencia 124 128
27 Queens 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
28 Beethoven 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
29 RsvengeWS 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
30 wOWw 1 0 0 Dark Knight Lorencia 133 119
31 Chudoto 1 0 0 Magic Gladiator Lorencia 130 117
32 Ubaa 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
33 Yeah! 1 0 0 Dark Knight Lorencia 122 123
34 Darco 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 145 141
35 BRAZZERS 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 123 123
36 KIRMIZI 1 0 0 Magic Gladiator Lorencia 146 141
37 depo 1 0 0 Dark Knight Lorencia 148 133
38 BioHazard 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
39 Jill 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
40 Kratos 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
41 Smahnatia 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
42 Mackata 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
43 Kreu3u 1 0 0 Dark Wizard Lorencia 182 128
44 awrwer 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
45 rwerew 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
46 xaxa 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
47 aMa3oHka 1 0 0 Fairy Elf Lorencia 182 128
48 0009 27 0 0 Dark Wizard Noria 164 115
49 testasd 1 0 0 Dark Lord Lorencia 182 128
50 nerinko 1 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128