Сървърно време:
  • български
  • English

Ресети (Ниски към Високи)

# Име Левел Ресети Куест Zen Клас Карта
1 1 0 0 1,143,078 Dark Knight Lorencia 141 125
2 1 0 0 2,130,127 Dark Knight Lorencia 139 118
3 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 147 111
4 1 0 0 877,782 Dark Knight Lorencia 147 111
5 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 143 119
6 1 0 0 0 Fairy Elf Noria 180 119
7 1 0 0 713,496 Dark Knight Lorencia 147 112
8 1 0 1 20,689,419 Dark Knight Lorencia 126 132
9 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
10 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
11 1 0 0 22 Dark Knight Lorencia 122 123
12 1 0 1 2,180,093 Dark Knight Lorencia 145 111
13 1 0 0 657,088 Dark Knight Lorencia 145 140
14 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 138 128
15 1 0 0 19,999,997 Dark Knight Lorencia 135 127
16 1 0 1 4,463,745 Dark Knight Lorencia 152 111
17 1 0 0 1,600,021 Dark Knight Lorencia 123 130
18 1 0 1 1,135,744 Dark Knight Lorencia 123 123
19 1 0 1 0 Dark Knight Lorencia 122 130
20 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 138 129
21 1 0 0 1,052,589 Magic Gladiator Lorencia 142 120
22 1 0 0 58,146 Dark Wizard Lorencia 126 126
23 1 0 0 1,111,042 Dark Knight Lorencia 135 128
24 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 130 131
25 1 0 0 20,000,000 Fairy Elf Noria 176 96
26 1 0 0 16,994 Dark Lord Lorencia 122 123
27 1 0 0 0 Fairy Elf Noria 173 97
28 1 0 0 0 Fairy Elf Dungeon 175 111
29 1 0 0 1,009,284 Dark Knight Lorencia 147 110
30 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
31 1 0 0 0 Dark Wizard Lorencia 148 111
32 1 0 0 0 Dark Wizard Lorencia 147 113
33 1 0 0 1 Magic Gladiator Lorencia 131 125
34 1 0 1 10,000,000 Magic Gladiator Lorencia 124 125
35 1 0 0 5,099,134 Dark Wizard Lorencia 134 132
36 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 138 126
37 1 0 0 4,059,742 Fairy Elf Noria 174 111
38 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
39 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 182 128
40 1 0 0 23,891 Fairy Elf Noria 172 95
41 1 0 0 477,069 Magic Gladiator Lorencia 147 141
42 1 0 0 1,252,763 Dark Lord Lorencia 144 116
43 1 0 0 0 Fairy Elf Noria 172 97
44 1 0 0 0 Dark Knight Lorencia 122 123
45 1 0 1 59,109 Magic Gladiator Lorencia 150 112
46 1 0 0 99,999,969 Dark Knight Lorencia 146 111
47 1 0 0 4,272,562 Magic Gladiator Lorencia 146 144
48 1 0 0 999,989 Dark Wizard Lorencia 122 123
49 1 0 1 399,283 Magic Gladiator Lorencia 142 116
50 1 0 0 0 Magic Gladiator Lorencia 152 130