Сървърно време:
  • български
  • English

Blood Castle

Devil Square

Blood Castle 7 (Високи към Ниски)

# Име Точки Левел Ресети Клас
1 19,650 400 40 Muse Elf
2 11,850 400 40 Blade Knight
3 9,225 400 40 Muse Elf
4 5,210 400 40 Soul Master
5 4,510 354 18 Soul Master
6 4,020 343 32 Soul Master
7 3,600 359 21 Soul Master
8 3,000 400 40 Dark Lord
9 3,000 400 40 Soul Master
10 2,810 400 40 Soul Master
11 2,605 327 37 Dark Lord
12 2,405 400 40 Magic Gladiator
13 2,305 400 40 Muse Elf
14 2,000 203 40 Soul Master
15 1,805 400 40 Soul Master
16 1,800 348 25 Muse Elf
17 1,800 306 34 Soul Master
18 1,600 400 40 Magic Gladiator
19 1,600 348 25 Magic Gladiator
20 1,400 400 40 Blade Knight
21 1,400 176 34 Soul Master
22 1,305 400 40 Soul Master
23 1,100 339 4 Dark Wizard
24 1,005 358 40 Blade Knight
25 800 325 11 Soul Master
26 800 400 40 Soul Master
27 800 177 7 Dark Lord
28 600 400 40 Soul Master
29 600 316 3 Blade Knight
30 0 318 20 Blade Knight